Αυτή η ομάδα είναι αυτο οργάνωση
Μπορείτε ελεύθερα να συμμετάσχετε ή να ακολουθήσουν αυτήν την ομάδα. Ζητεί από τη διοίκηση θα πρέπει να χορηγείται μετά από έγκριση από έναν υπάρχοντα διαχειριστή.
Πρέπει να είστε μέλος για να αλληλεπιδράσετε με αυτήν την ομάδα. Γίνετε μέλος.
Here is a description
Here is a description

αναρτηθεί στην 26 Φεβ 2018

Σας δείχνει 1 έως 3 από 3 κινήσεις σε αυτό το θέμα
RSPCA

What is Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Why do we use it?

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).


Where does it come from?

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of "de Finibus Bonorum et Malorum" (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet..", comes from a line in section 1.10.32.

The standard chunk of Lorem Ipsum used since the 1500s is reproduced below for those interested. Sections 1.10.32 and 1.10.33 from "de Finibus Bonorum et Malorum" by Cicero are also reproduced in their exact original form, accompanied by English versions from the 1914 translation by H. Rackham.

0 ψήφοι
0 ψήφοι
0 ψήφοι
0 ψήφοι

Η ψηφοφορία έκλεισε

Ψηφοφορία: 0

Ανοιχτή ψηφοφορία: 1602247800
Κλείσιμο ψηφοφορίας: 1602334200

αναρτηθεί στην 8 Οκτ 2020

ο σχολιασμός είναι πάντα προαιρετικός
Το σχόλιό μου είναι
 αυτό το motion.
0 Για 0 Ουδέτερος 0 Κατά
coming soon...
Donate to the British Red Cross

The British Red Cross helps people in crisis, whoever and wherever they are.

We are part of a global voluntary network, responding to conflicts, natural disasters and individual emergencies.

We help vulnerable people in the UK and abroad prepare for, withstand and recover from emergencies in their own communities.


http://www.redcross.org.uk/
2 ψήφοι
0 ψήφοι
1 ψηφοφορία
0 ψήφοι

Η ψηφοφορία έκλεισε

Ψηφοφορία: 3

Ανοιχτή ψηφοφορία: 1519636800
Κλείσιμο ψηφοφορίας: 1519723800

αναρτηθεί στην 26 Φεβ 2018

ο σχολιασμός είναι πάντα προαιρετικός
Το σχόλιό μου είναι
 αυτό το motion.
0 Για 0 Ουδέτερος 0 Κατά
coming soon...
Donate to Paul Sartori Charity

Mission Statement:

“To provide sustainable services that promote good end of life care in Pembrokeshire”

 

Aims:

  • To enable patients in the final stages of life to be cared for at home and to die at home if that is their choice
  • To address the physical, psychological, social and spiritual needs of patients, families and carers
  • To work collaboratively and in partnership with local providers of end of life care
  • To safeguard the financial health of the charity and ensure that it is able to provide the appropriate services free of charge
  • To comply with best practice in both corporate and clinical governance
  • To provide education and training programmes to enhance the quality of end of life care locally

http://paulsartori.org/
2 ψήφοι
0 ψήφοι
0 ψήφοι
0 ψήφοι

Η ψηφοφορία έκλεισε

Ψηφοφορία: 2

Ανοιχτή ψηφοφορία: 1551172800
Κλείσιμο ψηφοφορίας: 1552555800

αναρτηθεί στην 26 Φεβ 2018

ο σχολιασμός είναι πάντα προαιρετικός
Το σχόλιό μου είναι
 αυτό το motion.
0 Για 0 Ουδέτερος 0 Κατά
coming soon...