Αυτή η ομάδα είναι αυτο οργάνωση
Μπορείτε ελεύθερα να συμμετάσχετε ή να ακολουθήσουν αυτήν την ομάδα. Ζητεί από τη διοίκηση θα πρέπει να χορηγείται μετά από έγκριση από έναν υπάρχοντα διαχειριστή.
Πρέπει να είστε μέλος για να αλληλεπιδράσετε με αυτήν την ομάδα. Γίνετε μέλος.
Motions for voting
This Topic is serving as a collection of our motions
This Topic is serving as a collection of our motions

αναρτηθεί στην 26 Φεβ 2018

Σας δείχνει 1 έως 5 από 5 κινήσεις σε αυτό το θέμα
Move the head office to the Cardiff
Cardiff is a port city on the south coast of Wales, where the River Taff meets the Severn Estuary. It was proclaimed the nation’s capital in 1955. The revitalized waterfront at Cardiff Bay includes the Wales Millennium Centre, home of the national opera, orchestra, theater and dance companies, plus shops at Mermaid Quay. Architect Richard Rogers’ strikingly modern Senedd building houses the Welsh National Assembly.
0 ψήφοι
0 ψήφοι
1 ψηφοφορία
0 ψήφοι

Η ψηφοφορία έκλεισε

Ψηφοφορία: 1

Ανοιχτή ψηφοφορία: 1519642200
Κλείσιμο ψηφοφορίας: 1519728600

αναρτηθεί στην 26 Φεβ 2018

ο σχολιασμός είναι πάντα προαιρετικός
Το σχόλιό μου είναι
 αυτό το motion.
0 Για 0 Ουδέτερος 0 Κατά
coming soon...
Move the head office to the Bahamas
The Bahamas is comprised of 700 islands and over 2000 rocks and cays, sprinkled over 100000 square miles of ocean. The archipelago is an ecological oasis, boasting the clearest water on the planet.
2 ψήφοι
0 ψήφοι
0 ψήφοι
0 ψήφοι

Η ψηφοφορία έκλεισε

Ψηφοφορία: 2

Ανοιχτή ψηφοφορία: 1519641600
Κλείσιμο ψηφοφορίας: 1519728000

αναρτηθεί στην 26 Φεβ 2018

ο σχολιασμός είναι πάντα προαιρετικός
Το σχόλιό μου είναι
 αυτό το motion.
0 Για 0 Ουδέτερος 0 Κατά
coming soon...
Keep First Past the Post

First-past-the-post voting methods can be used for single- and multiple-member electoral divisions. In a single-member election, the candidate with the highest number (but not necessarily a majority) of votes is elected. In a multiple-member election (or multiple-selection ballot), each voter casts (up to) the same number of votes as there are positions to be filled, and those elected are the highest-placed candidates corresponding to that number of positions. For example, if there are three vacancies, then the three candidates with the greatest numbers of votes are elected.

The Electoral Reform Society is a political pressure group based in the United Kingdom that advocates abolishing the first-past-the-post method (FPTP) for all elections. It argues FPTP is "bad for voters, bad for government and bad for democracy". It is the oldest organisation concerned with electoral methods in the world.[1]

As of 2014, all U.S. states other than Maine and Nebraska use a winner-take-all form of simple plurality, first-past-the-post voting, to appoint the electors of the Electoral College. Under the typical method, the presidential candidate gaining the greatest number of votes wins all of the state's available electors, regardless of the number or share of votes won, or the difference separating the leading candidate and the first runner-up.[2]

The multiple-round election ("runoff") voting method uses first-past-the-post voting method in each of two rounds. The first round determines which candidates will progress to the second and final round.

https://en.wikipedia.org/wiki/First-past-the-post_voting
1 ψηφοφορία
3 ψήφοι
0 ψήφοι
0 ψήφοι

Η ψηφοφορία έκλεισε

Ψηφοφορία: 4

Ανοιχτή ψηφοφορία: 1551172800
Κλείσιμο ψηφοφορίας: 1553851200

αναρτηθεί στην 26 Φεβ 2018

ο σχολιασμός είναι πάντα προαιρετικός
Το σχόλιό μου είναι
 αυτό το motion.
0 Για 0 Ουδέτερος 0 Κατά
coming soon...
Adopt Liquid Democracy

The prototypical delegative democracy has been summarized by Bryan Ford in his paper, Delegative Democracy, containing the following principles:[3]

  1. Choice of role: Each member can choose to take either a passive role as an individual or an active role as a delegate, differentiating this from representative forms in which only specified representatives are allowed. Delegates have further choices as to how active they are and in what areas.
  2. Low barrier to participation: The difficulty and cost of becoming a delegate is small, and in particular does not require political campaigning or winning a competitive election.
  3. Delegated authority: Delegates exercise power in organizational processes on behalf of themselves and individuals who select them as their delegate. Different delegates, therefore, can exercise varying levels of decision power.
  4. Privacy of the individual: To avoid social pressures or coercion, all votes made by individuals are private, both from other individuals and from delegates.
  5. Accountability of the delegates: To ensure the accountability of delegates to their voters and to the community at large, all formal deliberative decisions made by delegates are completely public (or in some forms viewable only to their constituents).
  6. Specialization by re-delegation: Delegates can not only act directly on behalf of individuals as generalists, but through re-delegation can they also act on behalf of each other as specialists.
https://en.wikipedia.org/wiki/Delegative_democracy
4 ψήφοι
0 ψήφοι
0 ψήφοι
0 ψήφοι

Η ψηφοφορία έκλεισε

Ψηφοφορία: 4

Ανοιχτή ψηφοφορία: 1519636200
Κλείσιμο ψηφοφορίας: 1558599000

αναρτηθεί στην 26 Φεβ 2018

ο σχολιασμός είναι πάντα προαιρετικός
Το σχόλιό μου είναι
 αυτό το motion.
0 Για 0 Ουδέτερος 0 Κατά
coming soon...
Move to a proportional representation system of governance
An electoral system in which parties gain seats in proportion to the number of votes cast for them.
https://en.wikipedia.org/wiki/Proportional_representation
6 ψήφοι
0 ψήφοι
0 ψήφοι
0 ψήφοι

Η ψηφοφορία έκλεισε

Ψηφοφορία: 6

Ανοιχτή ψηφοφορία: 1519636200
Κλείσιμο ψηφοφορίας: 0

αναρτηθεί στην 26 Φεβ 2018

ο σχολιασμός είναι πάντα προαιρετικός
Το σχόλιό μου είναι
 αυτό το motion.
0 Για 0 Ουδέτερος 0 Κατά
coming soon...