Αυτή η ομάδα είναι αυτο οργάνωση
Μπορείτε ελεύθερα να συμμετάσχετε ή να ακολουθήσουν αυτήν την ομάδα. Ζητεί από τη διοίκηση θα πρέπει να χορηγείται μετά από έγκριση από έναν υπάρχοντα διαχειριστή.
Πρέπει να είστε μέλος για να αλληλεπιδράσετε με αυτήν την ομάδα. Γίνετε μέλος.

αναρτηθεί στην 11 Αυγ 2014

Οι προτεραιότητές μας

Σας παρουσιάζουμε 1 έως 8 από 8 ιδέες των προτεραιοτήτων μας
Community Bee Hives

Beekeeping is nothing more than keeping a colony of bees in a hive and harvesting the honey that they produce. Sounds simple right? Well, not really…

Honey bees are not (and cannot be) domesticated so you need to know a lot about how a colony how to start a beehive, manage it and be successful as a beekeeper. By gaining an understanding of how bees behave, you can learn to control them and they’ll produce all the honey that you want and more.

https://www.ebeehq.com/getting-started-beekeeping/how-to-start-a-beehive/

https://www.youtube.com/watch?v=9EIyS7To5Vw


Στάδιο ιδέας:
(Τα μέλη μπορούν να αξιολογήσουν και να σχολιάσουν αυτήν την ιδέα.)
ΔΙΑΦΩΝΩ
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ
μείωση σε βαθμολογία...

4.5
Αρραβωνιασμένος:
17

αναρτηθεί στην 28 Ιαν 2019

8 Σχόλια
1 Ομάδα
0 Ενέργειες
0 News
0 Resources
Μερίδιο
Recycling bins

https://www.youtube.com/watch?v=q5F6FLeJywY

CleanRiver Features: Transition Recycling Bins
Στάδιο ιδέας:
(Αναλαμβάνεται δράση για την προώθηση αυτής της ιδέας.)
ΔΙΑΦΩΝΩ
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ
μείωση σε βαθμολογία...

4.1
Αρραβωνιασμένος:
12

αναρτηθεί στην 28 Μαρ 2017

2 Σχόλια
1 Ομάδα
1 Δράση
0 News
0 Resources
Μερίδιο
Grow Vegetables and Fish with Hydroponics and Aquaponics

Through the combination of aquaculture and hydroponics, aquaponics is a method for growing fish and plants together in a symbiotic system. Through a sustainable and cyclical system, the plants keep the water “clean” for the fish to grow, while the fish fertilize the plants. Both the fish life and plants are interdependent, and with the proper balance each will provide the nutrients and conditions for the other to grow and thrive.

Στάδιο ιδέας:
(Τα μέλη μπορούν να αξιολογήσουν και να σχολιάσουν αυτήν την ιδέα.)
ΔΙΑΦΩΝΩ
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ
μείωση σε βαθμολογία...

4.0
Αρραβωνιασμένος:
10

αναρτηθεί στην 12 Δεκ 2018

5 Σχόλια
0 Ομάδες
0 Ενέργειες
0 News
0 Resources
Μερίδιο
Make our school a low energy school by doing an energy audit

Energy vampires suck energy. We should see where we are wasting energy and
put a stop to it to help do our bit to tackle global warming.

Στάδιο ιδέας:
(Τα μέλη μπορούν να αξιολογήσουν και να σχολιάσουν αυτήν την ιδέα.)
ΔΙΑΦΩΝΩ
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ
μείωση σε βαθμολογία...

3.8
Αρραβωνιασμένος:
7

αναρτηθεί στην 9 Ιαν 2019

2 Σχόλια
1 Ομάδα
0 Ενέργειες
0 News
0 Resources
Μερίδιο
Better Labelling

All product to be labels with their carbon footprint with a colour coding scheme to go alongside running green through red in 5 steps.

Στάδιο ιδέας:
(Τα μέλη μπορούν να αξιολογήσουν και να σχολιάσουν αυτήν την ιδέα.)
ΔΙΑΦΩΝΩ
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ
μείωση σε βαθμολογία...

5.0
Αρραβωνιασμένος:
1

αναρτηθεί στην 6 Μαϊ 2020

0 Σχόλια
1 Ομάδα
0 Ενέργειες
0 News
0 Resources
Μερίδιο
We want a bike shed
Στάδιο ιδέας:
(Τα μέλη μπορούν να αξιολογήσουν και να σχολιάσουν αυτήν την ιδέα.)
ΔΙΑΦΩΝΩ
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ
μείωση σε βαθμολογία...

5.0
Αρραβωνιασμένος:
1

αναρτηθεί στην 19 Οκτ 2020

1 Σχόλιο
1 Ομάδα
2 Ενέργειες
0 News
0 Resources
Μερίδιο
Work out our ecological footprint. Find out how not to use more than our fair share of the planet's resources!

Lets learn how to tread more lightly on the earth!

The key question facing the world is: how can we sustain a decent quality of life for all humanity without wrecking the planet. Right now we are definitely not doing this, the world's population is growing, and we're heading for disaster.

The average citizen of a developed or fast-developing country has an ‘ecological footprint’ so large that if everyone on the planet lived that way we’d need at least three planets to support them! But we only have one lovely planet Earth.

On average, for every human being on the planet, it is as if we had 1.7 planet Earths.

Στάδιο ιδέας:
(Τα μέλη μπορούν να αξιολογήσουν και να σχολιάσουν αυτήν την ιδέα.)
ΔΙΑΦΩΝΩ
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ
μείωση σε βαθμολογία...

4.0
Αρραβωνιασμένος:
1

αναρτηθεί στην 4 Σεπ 2020

0 Σχόλια
1 Ομάδα
0 Ενέργειες
0 News
0 Resources
Μερίδιο
Set up a 'Repair Cafe'

Bring back 'Make, Do and Mend' culture challenge the throwaway attitude (and cost) by having a community Repair Cafe that people can make use of and work in. There are 400 all over the world including one in Brighton.
Throw away?? No way!!
https://www.youtube.com/watch?v=rCeKC_avBsM

Repair Café
Στάδιο ιδέας:
(Τα μέλη μπορούν να αξιολογήσουν και να σχολιάσουν αυτήν την ιδέα.)
ΔΙΑΦΩΝΩ
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ
μείωση σε βαθμολογία...

3.0
Αρραβωνιασμένος:
2

αναρτηθεί στην 6 Μαϊ 2020

1 Σχόλιο
1 Ομάδα
0 Ενέργειες
0 News
0 Resources
Μερίδιο